Tarieven

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben èn voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten brengen wij de volgende tarieven in rekening:

Screening DTF 

 16,50 euro  

Intake + onderzoek na DTF 

 34,00 euro  

Intake + onderzoek na verwijzing

 50,00 euro  

Zitting fysiotherapie 

 37,50 euro  

Zitting manuele therapie, oedeem therapie,  psychosomatische fysiotherapie of bekkenfysiotherapie

50,00 euro 

Toeslag aan huis 

16,50 euro 

Toeslag in inrichting

16,50 euro 

Telefonische zitting 

16,50 euro 

Eenmalig consult fysiotherapie

60,00 euro 

Fysiotherapeutisch rapport/verslag schadeverzekeraar

65,00 euro (+btw) 

Niet nagekomen afspraak                                                      

75% van het tarief* 

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

28,00 euro 

Niet nagekomen afspraak verbijzondering

37,50 euro 

Tarief Therafit (zonder begeleiding trainen)        zie tarievenlijst Therafit  (balie praktijk) 

 

Massage (30 minuten)

40,00 euro

Tarieven rugadFYS Almere

 

Screening, intake en onderzoek (30 minuten)

50,00 euro

Therapie per zitting (30 minuten)

50,00 euro

Stressmanagement individueel

50,00 euro

Stressmanagement groepstarief

nnb

Cursus Pilatus 1 uur per week 10 lessen 

90,00 euro

*Bij niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief in rekening gebracht (indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen). 

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren, zie: medicas.net.